Login
Register

ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយ

ភាពងាយរងគ្រោះ ហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់

អង្កេតការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

ផែនការ

តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

គោលនយោបាយចែករំលែកទិន្នន័យ

គោលនយោបាយចែករំលែកទិន្នន័យ

ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានរបស់ CAM-CRDS នៅក្នុងគេហទំព័រនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្តាច់មុខនៃវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ(CNIS) ។ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានរបស់ NIS ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ (សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា) របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

មិនមានផ្នែកណាមួយនៃទិន្នន័យនិងព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅក្នុងផលិតផលនេះត្រូវបានផលិតឡើងវិញឬបញ្ជូនតាមទំរង់ណាមួយឬដោយមធ្យោបាយណាមួយឬលក់ទៅឱ្យអ្នកដទៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ។ សំណើសុំការអនុញ្ញាតត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ NIS ។ បើមានសំណួរផ្សេងៗ សូមទាក់ទងមកតាមរយៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

NIS ត្រូវតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រភពនៃទិន្នន័យនិងព័ត៌មាននៅក្នុងការបោះពុម្ភផ្សាយណាមួយដែលបានផលិតដោយលទ្ធផលឬទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានណាមួយដែលបានផ្តល់ក្នុងផលិតផលនេះ។ ខ្លឹមសារនៃផលិតផលនេះអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

NIS ដែលជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានគ្រប់ទំរង់និងមាតិកា​។ NIS រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃទិន្នន័យនិងព័ត៌មាននៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ។

ការបដិសេធ: NIS ប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់គុណភាពនិងភាពជឿទុកចិត្តនៃទិន្នន័យនិងព័ត៌មានរបស់ខ្លួន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រើត្រូវប្រើទិន្នន័យនិងព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណនេះដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនហើយយល់ព្រមថា NIS នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយឡើយ។ ការខូចខាតឬការបាត់បង់ឬការបំផ្លាញអ្វីក៏ដោយដែលកើតឡើងពីការប្រើទិន្នន័យនិងព័ត៌មានដោយប្រយោល។ NIS មិនធានាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អំពីលក្ខខណ្ឌគុណភាពឬភាពរឹងមាំនៃផលិតផលទិន្នន័យសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើនោះទេ។ ព្រំដែននិងឈ្មោះដែលមាននៅក្នុងបរិបទនេះមិនមានន័យថាមានមតិយោបល់ណាមួយលើផ្នែកណាមួយនៃ NIS ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពស្របច្បាប់នៃប្រទេសណាក៏ដោយទីក្រុងឬតំបន់ឬអាជ្ញាធររបស់ខ្លួនឬពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ព្រំប្រទល់ឬព្រំប្រទល់។

បើមានសំនួរ ឫយោបល​អំពីការងារនេះ សូមទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ CAM-CRDS e-mail: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ or អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ព័ត៌មាន/ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

An Awareness Training Workshop was conducted in Kampong Cham province, on 24-25 January 2019. This...
Thumbnail The Fifth Quarterly Meeting is convened to finalize the final list of climate change adaptation...
More inNews & Events   

អំពីគម្រោង

គេហទំព័រនេះ (http://cam-crds.nis.gov.kh) ដែលមានឈ្មោះថា "CAM-CRDS" ឬ "ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃភាព ធន់និងការប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុកម្ពុជា" គឺជាគេហទំព័រផ្លូវការនៃកម្មវិធី MCRDP Package-C របស់ក្រសួងផែនការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោម អាជ្ញាបន​នៃក្រសួងផែនការនិងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ផ្តល់មូលនិធិដោយ មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុ តាមរយៈ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី