Login
Register

ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយ

ភាពងាយរងគ្រោះ ហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់

អង្កេតការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

ផែនការ

តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

គោលនយោបាយចែករំលែកទិន្នន័យ

សូច្ចនាករបណ្សាំតាមស្ថាបន

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម

លេខ

ឈ្មោះសូចនាករ

និយមន័យ

ទិន្នន័យដើមគ្រា

អ្នកទទួលខុសត្រូវ

1.

ផ្ទៃដីស្រែដែលបានស្រោចស្រពដោយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ (ទូទៅ)

N/A

2014,2015, 2016, 2017

Department of Planning

2

ផ្ទៃដីស្រែដែលបានស្រោចស្រពដោយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ

 1. មានទឹកទាំងរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់ស្រោចស្រពតាមតម្រូវការនៃផ្ទៃដីដាំដំណាំស្រូវទាំង២រដូវ
 2. ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធមានដំណើរការល្អក្នុងការដោះទឹក (drainage) និងចែកចាយទឹកក្នុងប្រព័ន្ធ
 3. មានយន្តការស្ថាប័ននិងថវិកាសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការជួសជុលនិងការថែទាំ (សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម)
 4. មានមធ្យោបាយបំពេញតម្រូវការទឹកក្នុងពេលគ្រោះរាំងស្ងួតនិងនៅក្នុងពេលទឹកជំនន់ (ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័ត។ល។

 

2014,2015, 2016, 2017

Department of Planning, and Department of Agriculture Irrigation,

3

ចំនួនសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកដែលបានបណ្តុះបណ្តាលអំពីការបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ

 

2014,2015, 2016, 2017

Department of Planning; Department for Farmer Water User Community

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ Ministry Agriculture, Forestry and Fisheries

លេខ

មោះសូចនាករ

 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ទិន្នន័យដើមគ្រា

អ្នកទទួលខុសត្រូវ

1.

ផ្ទៃដីដំណាំស្រូវដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ

 • ទទួលការខូចខាតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតិចជាងគេ ធៀបនឹងពូជស្រូវផ្សេងទៀត ស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវ (សែនពិដោរ ជលសារ អ៊ីអ៊ែរ៦៦...)​ ស្រូវប្រកាន់រដូវ (ផ្ការំដួល​ ស្រូវឡើងទឹក)។ល។)
 • ពូជស្រូវដែលធន់នឹងទឹកប្រៃ។
 • មានទិន្នផលមធ្យមខ្ពស់ជាងប្រភេទស្រូវផ្សេងទៀត។

2014,2015, 2016, 2017

Department of Planning and Agriculture Statistics

2


ផ្ទៃដីដំណាំស្រូវដែលខូចខាតដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖ ដោយទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះនិងសត្វល្អិត។

ត្រូវបានបំផ្លាញដោយព្រឹត្តិការណ៍: ទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងសត្វល្អិត

2014,2015, 2016, 2017

Department of Planning and Agriculture Statistics

ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ Ministry of Rural Development

លេខ  ឈ្មោះសូចនាករ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ទិន្នន័យដើមគ្រា

អ្នកទទួលខុសត្រូវ

1.

ប្រវែងផ្លូវជនបទ (ទូទៅ)

ប្រវែងផ្លូវក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ មានផ្លូវជនបទបួនប្រភេទគឺ:

 • ប្រភេទទី 1 - ភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខឬផ្លូវខេត្តទៅស្រុកមួយ។ ជនបទ
 • ប្រភេទទី 2 - ភ្ជាប់ពីស្រុកទៅឃុំ។
 • ប្រភេទទី 3 - ភ្ជាប់ពីឃុំទៅឃុំ។ និង
 • ប្រភេទទី 4 - ភ្ជាប់ពីឃុំទៅភូមិឬពីភូមិទៅភូមិ។

2014, 2015, 2016, 2017

Department of Rural Road (MRD)

2

ប្រវែងផ្លូវជនបទដែលធន់នឺងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ 

 • បានធ្វើការសិក្សាអំពីភាពងាយរងគ្រោះនិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រចនាសាងសង់ស្តង់ដាធន់នឹងហានិភ័យ
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវមានប្រព័ន្ធស្ពាន លូឬប្រឡាយរំដោះទឹកក្នុងពេលទឹកជំនន់ទ្រូងផ្លូវលើកខ្ពស់លើកំរិតទឹកជំនន់។ល។
 • ការក្រាលផ្លូវប្រើបច្ចេកទេសដែលធន់នឺងអាកាសធាតុ ដូចជាក្រាលកៅស៊ូមួយជាន់ឬពីរជាន់ ចាក់បេតុង ឬកម្រាលក្រណាត់ការពារការហូរច្រោះជាដើម​(geo-textile)។
 • ជើងទេរការពារដោយការដាំស្មៅឬដើមឈើ(bio-engineering) ។
 • មានការប្រើនូវយន្តការស្ថាប័ននិងថវិកាសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការជួសជុលនិងការថែទាំ (assets inventory and management)

2014, 2015, 2016, 2017

Department of Rural Road (MRD)

3

ភាគរយនៃគ្រួសារដែលបានទទួលទឹកស្អាតបរិភោគដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

 • ទឹកដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រព័ន្ធទុយោរដ្ឋាករទឹក
 • ទឹកអណ្តូងដែលការពារពីទឹកជំនន់និងមានអនាម័យសមស្រប ហើយគ្មានការបំពុលពីទឹកកខ្វក់និងសម្រាម
 • ទឹកស្រះឬទឹកធម្មជាតិដែលដែលបានធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មសម្អាតមុនបរិភោគ។

2014,2015, 2016, 2017

Department of Rural Water Supply (MRD)

4

ភាគរយនៃគ្រួសារដែលមានបង្គន់អនាម័យធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

 • បង្គន់ដែលមានអាងស្តុកលាមកមិនជ្រាប
 • សាងសង់ខ្ពស់ផុតពីកំពស់ទឹកជំនន់

2014,2015, 2016, 2017

 

ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន Ministry of Public Works and Transport

លេខ

ឈ្មោះសូចនាករ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ទិន្នន័យដើមគ្រា

អ្នកទទួលខុសត្រូវ

1.


ប្រវែងផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខេត្ត (ទូទៅ)

ប្រវែងផ្លូវក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ MPWT ។ បណ្តាញផ្លូវមានផ្លូវលេខ 1ខ្ទង់ និង 2 ខ្ទង់ និងផ្លូវខេត្ត (3 និង 4 ខ្ទង់) ដែលភ្ជាប់ពីរាជធានីទៅកាន់ខេត្ត ពីខេត្ត ទៅខេត្ត - ពីខេត្តទៅស្រុក និងពីផ្លូវជាតិ មួយទៅផ្លូវជាតិមួយទៀត។

2014,2015, 2016, 2017

Department of Road Infrastructure

2


ប្រវែងផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខេត្តដែលធន់នឺងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ឬគិតគូរពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ)​

 • បានធ្វើការសិក្សាអំពីភាពងាយរងគ្រោះនិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រចនាសាងសង់ស្តង់ដាធន់នឹងហានិភ័យ
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវមានប្រព័ន្ធស្ពាន លូឬប្រឡាយរំដោះទឹកក្នុងពេលទឹកជំនន់, ទ្រូងផ្លូវលើកខ្ពស់លើកំរិតទឹកជំនន់។ល។
 • ការក្រាលផ្លូវប្រើបច្ចេកទេសដែលធន់នឺងអាកាសធាតុ ដូចជាក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ ចាក់បេតុង ឬកម្រាលក្រណាត់ការពារការហូរច្រោះជាដើម​(geo-textile)។
 • ជើងទេរការពារដោយការដាំស្មៅឬដើមឈើ(bio-engineering) ។
 • មានការប្រើនូវយន្តការស្ថាប័ននិងថវិកាសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការជួសជុលនិងការថែទាំ (assets inventory and management)

2014,2015, 2016, 2017

Department of Road Infrastructure

ព័ត៌មាន/ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

An Awareness Training Workshop was conducted in Kampong Cham province, on 24-25 January 2019. This...
Thumbnail The Fifth Quarterly Meeting is convened to finalize the final list of climate change adaptation...
More inNews & Events   

អំពីគម្រោង

គេហទំព័រនេះ (http://cam-crds.nis.gov.kh) ដែលមានឈ្មោះថា "CAM-CRDS" ឬ "ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃភាព ធន់និងការប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុកម្ពុជា" គឺជាគេហទំព័រផ្លូវការនៃកម្មវិធី MCRDP Package-C របស់ក្រសួងផែនការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោម អាជ្ញាបន​នៃក្រសួងផែនការនិងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ផ្តល់មូលនិធិដោយ មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុ តាមរយៈ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី